Tego nienawidzę

Temat: Strefa Równikowa
Z tego co pamietam to strefa równikowa leży w Afryce i obejmuje obszar Kotliny Konga i wybrzeża Zatoki Gwinejskiej. Czyli zacznij od tego.
• Kotlina Konga jest zabagniona i porośnięta wielowarstwowym lasem równikowym. Panuje tu klimat równikowy o dużej wilgotności utrudniającej oddychanie, wysokich temperaturach, małych amplitudach dziennych i rocznych, temperatur i codziennymi deszczami zenitalnymi. Przeważają bardzo mało urodzajne gleby. Kotlinę Konga zamieszkują głównie plemiona leśne utrzymujące się ze zbieractwa i łowiectwa.
• Wybrzeża Zatoki Gwinejskiej to tereny zabagnione, porośnięte lasem namorzynowym lub równikowym. Lasy tej strefy są wielkim bogactwem naturalnym – występują takie gatunki drzew jak : heban, mahoń, okume czy palisander. W strefie tej uprawia się drzewa kauczukowe, palmę oleistą i kokosową. Gwineą jest obszarem występowania i eksploatacji wielu bogactw mineralnych: rud żelaza, manganu, boksytu, złota i diamentów.
Masz punkt zaczepienia to szukaj teraz dalej . . .
Źródło: forum.thecrims.org/index.php?showtopic=11907Temat: lasy równikowe
Wszyscy zainteresowni mamy chyba świadomość jak nikła jest wiedza o lasach równikowych oraz o ich roli jaką odgrywają dla ludzkości wśród społeczeństwa, nie ma zresztą co się dziwić skoro nawet nauczyciele geografii czy biologii nie wiele więdza na ten temat, proponuje zacząć tu nowy wątek przybliżający ludziom konkretne komponety środowiska strefy równikowej i ich wpływ na środowisko. Bo jak inaczej wytłumaczyć ludziom że rachunek ekonomiczny (miłośników przyrody przepraszam za to stwierdzenie;]) nie pozwala nam ani o centymetr nieszczyć już tych terenów, i że w naszym interesie jest ich ochrona (mogę jeśli bedzie takie zainteresowanie gruntownie opisać tu gleby lasów równikowych).
Nie można jednak zapominać że w strefie tej żyją ludzie (przemawia tu teraz przezemnie geograficzne wykształcenie;/) i muszą jakoś żyć, a tak sie skałada że niszcząc swoją ziemie zbyt mają w krajach wysoko rozwiniętych.
P.S.
Co do tego nieszczesnego rachunku ekonomicznego, zacytuje tu prof. Kostrowickiego: "O ile do odtworzenia innych typów lasów niż równikowe wystarczy okres jednego, dwóch pokoleń drzew. o tyle aby odtworzyć hyleę trzeba co najmniej tysiąca lat"
Źródło: timiworld.fora.pl/a/a,141.html


Temat: Inf. od prof. Mileckiej wraz z rozpiską tematów do przygotow
Zagadnienia
"1. Diagramy klimatyczne (zasady konstrukcji, rozpoznawanie typu klimatu)

2. Biomy – związek – klimat-gleby- formacja roślinna; - rozmieszcznie – MAPA!!!!!!
• wiecznie zielone lasy równikowe (m.in. cechy charakterystyczne zbiorowiska, drzew itd.)
• namorzyny
• suche lasy podrównikowe (typy, rozmieszczenie)
• sawanny (typy wg ilości opadów, + termitowa, zalewowe)
• pustynie gorące i strefy umiarkowanej (znać przykłady!) – przystosowanie roślin do życia w warunkach niedoboru wilgotności
• roślinność twardolistna (zwłaszcza obszar śródziemnomorski)
• lasy liściaste zrzucające liście na zimę (rozmieszczenie), typy zbiorowisk występujące w Polsce (buczyny, grądy itp.)
• formacje trawiaste (stepy i ich odpowiedniki na świecie), przyczyny bezleśności stepów
• lasy borealne, granica występowania lasów, torfowiska (typy wg zasilania)
• tundra, przyczyny bezleśności tundry
3. Roślinność azonalna
• co to jest roślinność azonalna? (pojecia: rośliność strefowa, astrefowa, międzystrefowa)
• jeziora – typy troficzne (specyfika roślinności)
• wydma – rozwój roślinności wydmowej jako przykład sukcesji pierwotnej
• pietra roślinności górskiej na przykładzie Tatr"
Źródło: geografiazaoczna.fora.pl/a/a,164.html


Temat:
Ja mialam chyba ta sama grupe co Ty i na pewno mialam pojecia typu scrub, pampa, erg itd. Bylo kilka mapek afryki z zaznaczona strefa rownikowa i mialas wybrac prawidlowa, napisac jakie gleby sa w brazyli. W pytaniach testowych bylo cos z punktow skrajnych w azji, % półwyspow w ameryce poludniowej chyba, jakie morza uchodza do Payfiku, jeziora w kolejnosci od najwiekszego. A z mapki najglupsza rzecz jaka pamietam to wyspa flores, poza tym np nowa brytania, papuzia głowa, rzeka fly itd. Powodzenia!!
Źródło: biolgeo.fora.pl/a/a,70.html


Temat: Lasy Równikowe
Gdy Europa tkwila w mrokach sredniowiecza, w zyznych dolinach kwitly wspaniale miasta i wysoko rozwinieta cywilizacja, a na wyzynach i odleglych wspach rozwijaly sie setki kultur plemiennych, stosujacych w rolnictwie zmianowanie roslin oraz uprawiajacych myslistwo i zbieractwo. Kazda z nich miala wlasne obyczaje i jezyk, kazda zyla w zgodzie z natura i w roznym stopniu poddawala sie wplywom cywilizacji rozwijajacych sie w dolinach rzecznych. Lecz do pewnego czasu...
Od poczatku XX stulecia powierzchnia wiecznie zielonych, wilgotnych lasow rownikowych,tworzacych do niedawna zwarty pas w strefie rownikowej naszej planety, zmniejszyla sie o polowe. Gdy na kontynent amerykanski przybyli pierwsi biali osadnicy, lasy rownikowe zajmowaly tam obszar o powierzchni 170 mln ha; dzis pozostalo zaledwie 8 mln ha. W ciagu ostatnich 14 lat degradacja strefy miedzyzwrotnikowej przybrala tak ogromne rozmiary, ze mozna okreslic ja mianem globalnej katastrofy ekologicznej.
Lasy Deszczowe są zielonymi płucami ziemii, jeżeli ich zabraknie, zabraknie takze życia na ziemi,
Wciągu tysiącleci, w wielu krajach świata karczowanie lasów spowodowało powstanie wielkich terenów stepowych, pustynnych. Również w naszych czasach na skutek ingerencji człowieka niszczone są olbrzymie obszary leśne. Znanym przykładem jest tutaj rozległy wyręb lasów tropikalnych Ameryki Południowej. Ale również i u nas wielkie przestrzenie leśne są pochłaniane przez nadmierny rozwój przemysłu i energetyki, budowę dróg i osiedli, a nawet urządzeń sportowych. Wiele szkód powstaje przeważnie z powodu braku ostrożności - giną tereny leśne trawione przez pożary.
Bardzo poważnym zagrożeniem dla życia lasów jest zanieczyszczenie powietrza. Emisje czyli pyły i gazy wydzielane przez przemysł, paleniska domowe i spaliny samochodowe mają groźny wpływ na wzrost drzew. W przypadkach przekroczenia zdolności samoobronnej las po prostu ginie.
To samo dotyczy drzew w miastach i przy drogach. Stają się one ofiarami nie tylko spalin ale i działania soli, którą polewa się jezdnię dla ochrony przed gołoledzią. W czasie roztopów woda z jezdni przechodzi do gleby i z cząsteczkami tej soli dociera do wszystkich części rośliny. Zielone liście są odrzucane o tygodnie, a nawet miesiące wcześniej, przed ich naturalnym terminem opadania.

To prawda, że gdy „nie było nas, był las”, ale do lamusa można włożyć druga część przypowieści : „nie będzie nas, będzie las”. Lasu po prostu nie będzie, jeśli nie będziemy go szanować i chronić.
Źródło: timiworld.fora.pl/a/a,235.html


Temat: Wszystko O Lasach
Hmmm, postaram się jakoś, pomóc a więc.

Wstęp
------------
Lasy równikowe położone są wokół równika Ameryki Środkowej i Południowej, srodkowej i zachodniej części Afryki oraz Azji na wyspach Indonezji i Malezji. Las równikowy dzieli się na trzy główne strefy po obu stronach równika: Am. Środkowa i Południowa (z Amazonią), w centrum i w zachodniej Afryce oraz w Azji dżungla indomalezyjska sięgająca nawet do północnych i wschodnich częsći Australii. Las równikowy rośnie także w strefach gdzie, prawie przez cały rok występują obfite opady i gdzie stale panuje wysoka temperatura. Rejony te znajdują sie w poblizu równika, nie zaznaczają sie tam wyrażne pory roku, panuje tam wieczne lato. Dlatego też las równikowy jest wiecznie zielony.

Ciąg dalszy lasów równikowych.
--------------------------------------
Głównie, to człowiek przyczynia się do tych, zagrożeń ponieważ niszczy bogactwo gatunkowe. Poza tym lasy równikowe sposród wszystkich innych lasów są najbardziej zagrożone wyćięciem, a także wprowadzenie zanieczyszczeń chemicznych do atmosfery, hydrosfery i gleby.
Świat przyrody poniósł najdotkliwsze straty w wyniku niszczenia lasów równikowych, w których żyje około 50% gatunków roślin i zwierząt świata. Lasy tropikalne są najbogatszym i najbardziej produktywnym biomem świata. W strefie umiarkowanej najbardziej zróżnicowanymi środowiskami są tereny wodno-błotne (rzeki, bagna, mokradła, lasy łęgowe). Tymczasem pozyskiwanie terenów na pola uprawne powoduje osuszanie obszarów podmokłych uważanych za nieużytki i często osuszane.
Głównym zagrożeniem dla lasów, oprócz nadmiernego wycinania, jest skażenie atmosfery. Dwutlenek węgla i siarki, powstające między innymi przy spalaniu węgla, dostają się do powietrza i łączą z wodą. Tak powstają kwasy docierające do powierzchni ziemi w postaci kwaśnych deszczów. Wyrządzają one wielkie szkody lasom, zwłaszcza szpilkowym. Ocenia się, że to właśnie w Polsce kwaśne deszcze były przyczyną największych strat.
Powierzchnia lasów gwałtownie kurczy się na obszarach, gdzie rozwija się przemysł, rolnictwo i powstają miasta. Dobitnym przykładem tego jest zanik deszczowych lasów równikowych, które giną w zastraszającym tempie.
Źródło: timiworld.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Pytania na Kompleksowa
Wiele osób ostatnio pytało o pytania na kopleksową. Udało mi się znaleść pare przykładowych. Odpowiedzi na te pytania są na naszej poczcie w jednym z pierwszych maili "materiały III rok"

1.Wyjasnij pojecia- biosfera, ekosystem, synontropizacja, typologia,
regionalizacja, biotop, sukcesja wtórna, cykliczność.
2.Podaj różnice pomiedzy stepem a sawanną
3.Teoria Milankovica
4.Z czym zwiazane jest powstawanie pustyn zwrotnikowych
5.Omowic dysjunkcje ???
6.Opisz cykl(geologiczny,geomorfologiczny itd)
7. Opisz anomalie termiczna na przykładzie pradów morskich
8.Cechy fauny wysp
9.Proces bielicowania i brunatnienia
10.Przykłady endemitów (Ameryka Płn)
Kompleksowa

1.różnice pomiędzy endemitem a reliktem
2.wietrzenie w różnych strefach klimatycznych
3.rozwój stoku w klimacie suchym, gorącym
4.budowa ekosystemu
5.krainy zoogeniczne (ich endemity)
6.strefa krajobrazowa
7.tundra
8.wietrzenie laterytowe i kaolinizacja
9.tajga
10.przepływ materii i energii na wybranych przykładach
11.cechy fauny wysp
12.czarnoziemy
13.różnice między stepem a sawanną
14.gleby bielicowe i brunatne
15.obieg materii i przepływ energii
16.cykle – omówić wszystkie
17.bryza
18.budowa i funkcjonowanie strefy krajobrazowej
19.formacje krzewiaste świata
20.krajobraz pustyń
21.bariery
22.fauna wysp
23.przystosowanie się roślin do środowiska
24.jak powstaje wiatr halny
25.anomalie termiczne i opadowe
26.przystosowanie zwierząt do środowiska
27.geneza prądów morskich
28.astrefowość procesów i zjawisk
29.dysjunkcja
30.obieg materii i energii
31.rytmiczność i cykliczność procesów i zjawisk
32.geneza wiatrów stałych
33.strefowość procesów geomorfologicznych
34.reżim rzeczny
35.formacje trawiaste
36.charakterystyka klimatu równikowego
37.charakterystyka klimatu podzwrotnikowego
38.typy wybrzeży
Źródło: geografiaap.fora.pl/a/a,333.html


Temat: Państwo Paleotropikalne
PAŃSTWO PALEOTROPIKALNE


Państwo Paleotropikalne to drugie co do wielkości państwo roślinne na świecie. Obejmuje obszar Afryki (na południe od Sahary), Indie, Archipelag Malajski, północną Australię, międzyzwrotnikowe wyspy Oceanu Spokojnego. Flora jest tu bardzo zróżnicowana- pod tym względem to najbogatszy obszar. Najważniejsze formacje roślinne to wilgotne lasy równikowe, suche lasy równikowe i podzwrotnikowe, sawanny, pustynie oraz półpustynie.
Wilgotne lasy równikowe, rosnące w Afryce, są wyjątkowo bujne. W panującym tam gorącym i wilgotnym klimacie rosną ogromne drzewa, liany i mnóstwo innych roślin. Gleba jest tam jednak zdumiewająco mało żyzna. Obfite opady deszczu wymywają z niej główne składniki odżywcze. Jej pozorna żyzność bierze się stąd, że wysoka temperatura i wilgotność umożliwiają zarówno szybki rozwój roślin, jak i szybki rozkład ich szczątków. W lasach równikowych występują takie rośliny jak: puchowce (tzw. Drzewa Giganty), liany, storczyki, figowce.
Sawanna jest to trawiasty obszar w strefie międzyzwrotnikowej. Klimat gorący, wyraźnie zaznaczona pora sucha trwająca od 3 do 9 miesięcy oraz deszczowa. Obszar ten porośnięty jest sucholubnymi trawami, które osiągają wysokość nawet do 3m. Na sawannach można spotkać nieliczne drzewa, np. akacje osiągające do 45m wysokości czy baobab- od 5m do 25m oraz drzewa chlebowe. Rośliny przystosowały się do trudnych warunków poprzez skrócenie okresu wegetacyjnego na okres pory deszczowej czy wydłużeniem korzeni tak, by sięgały do wód podziemnych.
Pustynia jest to obszar niemal zupełnie pozbawiony życia. W rzeczywistości tylko niektóre pustynie to jałowe pustkowia, zaś większość z nich jest środowiskiem, w którym żyje zdumiewająco dużo różnorodnych gatunków roślin. Każdy metr kwadratowy pustynnej gleby zawiera zwykle wiele tysięcy nasion wytworzonych przez rośliny, które po sezonowych opadach wyrastają ze zdumiewającą szybkością. Typowe drzewa liściaste takie jak np. rosnące u nas klony, nie mogą zyć na pustyni, bo traciłyby zbyt wiele wody przez rozłożyste korony i duże liście. Najbardziej charakterystyczne dla suchych obszarów są rożne rodzaje akacji. Wiele roślin wytwarza woskową pokrywę na liściach i łodygach, by zachować wodę jak najdłużej.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2383


Temat: Zadania, sprawdziany i tego typu rzeczy...
Macie tu sciage na gere jak chcecie to sie wydrukujcie ja
Chow polega na zapewnienu odpowednich warunkow do rozwoju i utrzymania wysokiej produkcji zwierzecej.
Chow prowadzony jest glownie w celu produkcji mleka i miesa. Hodowla to ogol zabiegow zmierzajacych do
ulepszenia istniejacych lub do stworzenia nowych ras zwierzat poprzez krzywoanie ras.Agroklimat to klimat badany
z punktu widzenia wplywu mna rozowj i plony roslin uprawnych. Nawadnianie zabieg którego celem jest uzupelnienie zasobow
wody w glebie i zapewnienie przez to wlasciwych warunkow wgettacji roslin. Melioracja rolne-trwale polepzanie jakosci gleby
zwlaszcza przez regulacje warunkow wodnych.. Grunty orne uwaza się obszary ziemi,zajete pod uprawe roslin jednorocznych lub
wieloletmnich. Laki wykorzystuja rolnicy dol zbioru siana.pastwiska przeznaczone sa na wypas zwierzat hodowlanych.
Farma to duze gospodarstwo rolne,zmechanizowane i specjalizujace si w uprawie wybranych roslin lub chowie zweierzat,.
Monokultura to uprawa tych samych roslin przez wiele lat na jednym polu. Plantacja to uprawa roslin wielolwetnich stanowiacych
przedmiot handlu swietowego. Komasacja to scalenie gruntow likiwdacja rozproszenia parcel nalezacych do jednego gospodarstwa
przez zbiorowa ich wymiane.
Czynniki przyrodnicze:[okres i wys.opadów,dlugosc okresu wegetacji, klimat,
Rzeźba terenu,naturalna roslinnosc,podloze skalne],czynniki nadprzyr.:[rozmieszczenie
Ludnosci,zapotrzebowanie rynku,wys.kosztow produkcji, struktura agralna,tradycje ]
Struktura agralna w Polsce: panstwowa forma wlosnosci ziemii,wlosnosc spoldzielcza,
Wlasnosc prywatna{indywidualne 76%,skarbu panstwa 18%,spoldzielnie rolnicze 1.6%]
Wielkosc gospodarstw rolnych: Polska [ ponizej 5ha-32,6%,5-15ha-23,6%,powyzej15ha-9.9%,
rodzaj-rolnictwo intensywne, Holandia:ponizej5ha-32,8%,5-15ha-21,5,owyzej15ha-28,6,intensywne,
Indie,ponizej 5ha-90,4%,5-15ha-6.6%,powyzej15ha2,4ha-malo intensywne.
Jakosc gleb w Polsce:gkeby bdb-1klasa-0,4%,bdb,2klasa-2,9%,srednio dobre 3a 10%,3b-12,3%,
srednie 4a-22,4%,4b 17,4%,bardzo slabe 22,7%.

Zyto-strefa umiarkowana,chlodna,slabe gleby,lekkie,Polska,Rosja,Bialorus,niemcy,
Owies-umiarkowany,wilgotny,slabe gleby,lekkie,Rosja,Kanada,USA,Polska
Ryż-podzwrotnikowy,zwrotnikowy,wilgotny,duzo ciepla,wilgotnosci,pracochlonnosc
Uprawy,krotki okres wegetacji,Azja PoludniowoWsch. Proso-zwrotnikowa,duzo ciepla,malo wody
,Kraje slabo rozwiniete,obszar sahen w afryce,Kukurydza-zwrotnikowa,umiarkowanie ciepla,duzo
ciepla i swiatla,kraje wysoko rozwiniete na pasze,ziemniaki-podzwrotnikowy,umiarkowany,gleby
lekkie,przewiewne,Chiny,Rosja,Polska,Indie,USA,
Maniok-rownikowy i wilgotny,duzo ciepla i wilgoci,podstawa wyzywiejnia krajow slabo rozwinietyc
h,nigiieria,brazylia,tajlandia, batat-roznwikowy,zwrotnikowy,srednio zyzne,wilgotne,Chiny,Indonezj
a,Nigeria,Wietnam, Len-umiarkowana,chkodna,gleby srednio dobre,wilgotne,wlokna,olej,farbny,lakiery,
Bawełna- klimaty o niewieilkich opadach,duze naslonecznienie,gleby zyzne,wysoko rozwiniete,zbio
r mchaniczny,wlokna,oleje,przemysl papierniczy, rzepak-umiarkowany,podzwrotnilowy,Europa,Chiny,
Indie,Kanada,USA

Rodzaje hodowli:pasterska,pasterskooborowa,oborowa. Obszary koncentracji hodowli: Europa Zachodnia i Srodkow
o wschodnia,Ameryka Polnocna,Azja PoludniowaWschodnia.
Hodowla bydła: Indie 218mln,brazylia 168mln,chiny 104mln, francja 20mln,rosja 28mln,polska 6mln,pakistan
22mln,etipia,35mln. Produkcja mleka od krowy rocznie:
Usa8430kg,holandia,dania,kanada-7200-7700,polska4000,chiny2400,sudan,kenia 700kg.
Najbardziej synrtetycznym wzkaznikiem poziomu rozwouj rolnica i wydajnosci jest stosunek
lb zatrudnionych w rolnictwie do ilosci osob które mogą wyzywic:afryka1:2,usa1:90,polska1:10.
TYPY ROLNICTW: samozapotrzeniowe,ekstensywne,intensywne,towarowe.Efektywnosc w
rolnictwie zalezy od nakladu kapitalu i pracy ludzkiej 10%ludnosci swiata gloduje a 1/3 jest
niedozywiona.Rejonu glodujace:saheln,Azja Poludniowa,obszary gdzie wystepuje nuiedozywienie
Azja Wschodnia i Poludniowanp.india. Przyczyny niedostatku zywnosci:prymitywne rolnictwo,niewlasciwa
struktura wlasnosciowa i powierzchniowa gospodarstw,kleski zywiolowe konflikty zbrojne,przeludnienie
i przywiazanie do tradycji. Statystyczny mieszkaniec usa spozywa dziennie 315g miesa 44g jaj, 312g owocow 211g zboza.
Źródło: liceummundurowe.fora.pl/a/a,4.html